Adjective în engleză de la J la M

Lista cu adjective ale limbii engleze in tabelul următor:

Pozitiv Comparativ Superlativ
juicy suculent juicier mai suculent juiciest cel mai suculent
kind drăguț kinder mai drăguț kindest cel mai drăguț
large mare larger mai mare largest cel mai mare
late târziu later mai târziu latest cel mai târziu
lazy leneş lazier mai leneş laziest cel mai leneş
light deschis lighter mai deschis lightest cel mai deschis
likely probabil likelier mai probabil likeliest cel mai probabil
little mic littler mai mic littlest cel mai mic
lively vioi livelier mai vioi liveliest cel mai vioi
lonely singuratic lonelier mai singuratic loneliest cel mai singuratic
long lung longer mai lung longest cel mai lung
loud tare louder mai tare loudest cel mai tare
lovely minunat lovelier mai minunat loveliest cel mai minunat
low scăzut lower mai scăzut lowest cel mai scăzut
mad nebun madder mai nebun maddest cel mai nebun
mean mediu meaner mai mediu meanest cel mai mediu
messy murdar messier mai murdar messiest cel mai murdar
mild blând milder mai blând mildest cel mai blând
modern modern more modern mai modern most modern cel mai modern
moist umed moister mai umed moistest cel mai umed