Adjective în engleză de la S

Lista cu adjective ale limbii engleze in tabelul următor:

Pozitiv Comparativ Superlativ
sad trist sadder mai trist saddest cel mai trist
safe sigur safer mai sigur safest cel mai sigur
salty sărat saltier mai sărat saltiest cel mai sărat
sane normal saner mai normal sanest cel mai normal
scary infricoşător scarier mai infricoşător scariest cel mai infricoşător
shallow superficial shallower mai superficial shallowest cel mai superficial
sharp ascuțit sharper mai ascuțit sharpest cel mai ascuțit
shiny lucios shinier mai lucios shiniest cel mai lucios
short scurt shorter mai scurt shortest cel mai scurt
shy timid shyer mai timid shyest cel mai timid
silly prost sillier mai prost silliest cel mai prost
simple simplu simpler mai simplu simplest cel mai simplu
sincere sincer sincerer mai sincer sincerest cel mai sincer
skinny slab skinnier mai slab skinniest cel mai slab
sleepy somnoros sleepier mai somnoros sleepiest cel mai somnoros
slim subţire slimmer mai subţire slimmest cel mai subţire
slimy noroios slimier mai noroios slimiest cel mai noroios
slow încet slower mai încet slowest cel mai încet
small mic smaller mai mic smallest cel mai mic
smart inteligent smarter mai inteligent smartest cel mai inteligent
smelly mirositor smellier mai mirositor smelliest cel mai mirositor
smoky afumat smokier mai afumat smokiest cel mai afumat
smooth neted smoother mai neted smoothest cel mai neted
soft moale softer mai moale softest cel mai moale
soon curând sooner mai curând soonest cel mai curând
sore inflamat sorer mai inflamat sorest cel mai inflamat
sorry întristat sorrier mai întristat sorriest cel mai întristat
sour acru sourer mai acru sourest cel mai acru
spicy picant spicier mai picant spiciest cel mai picant
steep abrupt steeper mai abrupt steepest cel mai abrupt
stingy zgârcit stingier mai zgârcit stingiest cel mai zgârcit
strange straniu stranger mai straniu strangest cel mai straniu
strict strict stricter mai strict strictest cel mai strict
strong puternic stronger mai puternic strongest cel mai puternic
sunny însorit sunnier mai însorit sunniest cel mai însorit
sweaty năduşit sweatier mai năduşit sweatiest cel mai năduşit
sweet dulce sweeter mai dulce sweetest cel mai dulce