Lista adjective în engleză

Lista cu adjective ale limbii engleze in tabelul următor:

Pozitiv Comparativ Superlativ
bad rău worse mai rău worst cel mai rău
beautiful frumos more beautiful mai frumos most beautiful cel mai frumos
big mare bigger mai mare biggest cel mai mare
busy ocupat busier mai ocupat busiest cel mai ocupat
cheap ieftin cheaper mai ieftin cheapest cel mai ieftin
clean curat cleaner mai curat cleanest cel mai curat
cool rece cooler mai rece coolest cel mai rece
difficult dificil more difficult mai dificil most difficult cel mai dificil
easy uşor easier mai uşor easiest cel mai uşor
few puțini fewer mai puțini fewest cei mai puțini
full plin fuller mai plin fullest cel mai plin
great mare greater mai mare greatest cel mai mare
happy fericit happier mai fericit happiest cel mai fericit
hard greu harder mai greu hardest cel mai greu
high înalt higher mai înalt highest cel mai înalt
large mare larger mai mare largest cel mai mare
little mic littler mai mic littlest cel mai mic
long lung longer mai lung longest cel mai lung
new nou newer mai nou newest cel mai nou
small mic smaller mai mic smallest cel mai mic