Fonetica limbii engleze

Fonetica limba engleza English Phonetics

Simbol fonetic Explicaţii Exemple Transcriere fonetică Corespondent în limba română Explicaţii
[i:] i foarte lung ca în cuvântul "copii" green feet keep [gri:n] [fi:] [ki:p] griin fiit kiip cu i prelung
[i] i scurt rostit cu deschiderea gurii pentru pronunţarea literei e big live sit [big] [live] [sit] big liv sit cu i foarte scrut
[e] e ca în cuvîntul românesc "leg" men set many [men] [set] [`meni] men set meni cu e mai deschis
[æ] sunet între e şi a; se rosteşte e cu deschiderea gurii ca pentru a bad sad dad [bæd] [sæd] [`dæd] bed sed ded e foarte deschis spre a ca în graiul ardelenesc
[ɑ:] a lung rostit din fundul gurii farm bar glass [fɑ:m] [bɑ:] [glɑ:s] faam baa glaas cu a prelungit
[ɔ] o scurt rostit cu deschiderea gurii ca pentru a lot cock hot [lɔt] [kɔk] [hɔt] lot coc hot cu o scurt rostit cu buzele trase în jos ca graiul ardelenesc
[ɔ:] o lung deschis şi cu buzele trase în jos all door lord [ɔ:l] [dɔ:] [lɔ:d] ool doo lood cu o lung ca în hoo!
[u] u foarte scurt put full look [put] [ful] [luk] put ful luk cu u scurt ca în verbul "duc"
[u:] u foarte lung blue soon rule [blu:] [su:n] [ru:l] bluu suun ruul cu u foarte lung ca în "iulie"
[ʌ] a foarte scurt sun son cut [sʌn] [sʌn] [cʌt] san san cat cu a foarte scurt ca în cuvântul "tac"
[ə:] ă foarte lung cu dinţii apropriaţi learn Sir first [lə:n] [sə:] [fə:st] lăăn săă făăst ă lung ca în "măă!"
[ə] ca ă foarte scurt above under sister [ə'bʌv] ['ʌndə] ['sitə] ăbav andă sită ca ă românesc, se întâlneşte numai în silabe neaccentuate
Diftongi
[ei] similar cu diftongul românesc, dar mai deschis say pay face [sei] [pei] [feis] sei pei feis aproximativ ca în cuvântul "aleie"
[ou] ca ău din română pronunţat cu buzele rotunjite home alone [houm] [ə'loun] hăum ălăun aproximativ ău din "său"
[ai] ca ai din română, dar mai deschis (mai lung) sky by life [skai] [bai] [laif] scai bai laif aproximativ ca ai din cuvântul "claie"
[au] ca au din română, dar mai deschis how now [hau] [nau] hau nau aproximativ ca din "adaos"
[ɔi] o deschis urmat de i foarte scurt boy toy [bɔi] [tɔi] boi toi o deschis ardelenesc cu buzele trase in jos
[iə] i scurt urmat de ă foarte scurt here dear [hiə] [diə] hiă diă
[ɛə] e foarte deschis urmat de ă foarte scurt Mary hair ['ɛəri] [hɛə] Meări heă
[uə] u scurt, urmat de ă foarte scurt sure poor [ʃuə] [puə] şuă puă un ă scurt ca în "continuă"
[ɔə] o deschis urmat de ă foarte scurt door more [dɔə] [mɔə] sau [dɔ:] [mɔ:] doo(ă) moo(ă) o lung urmat de un imperceptibil (ă) pe care mulţi vorbitoride engleză nu-l pronunţă
Triftongi
[aiə] rostit aproximativ ca aeă fire tired [faiə] [taiəd] faeă taeă
[auə] rostit aproximativ ca aoă power flower [pauə] ['flauə] paoă flaoă
Consoane
explozive (ocluzive)
[p] p urmat de o mică explozie de aer ce se eliberează din gură part pipe [pa:t] [paip] paat paip cu p foarte tare şi a lung
[b] b urmat de o mică explozie de aer ce se eliberează din gură bed rubber [bed] ['rʌbə] bed rabă
[t] t rostit cu vârful limbii pe gingie, urmat de o singură explozie Tom [tom] Tom cu t foarte tare şi cu o deschis
[d] d rostit cu vârful limbii pe gingie do dad [du:] ['dæd] duu ded cu consoanele foarte sonore
[k] c rostit puternic din fundul gurii urmat de o mică explozie cat cut [kæt] [kʌt] chet cat un c foarte tare urmat de un imperceptibil h şi a scurt
[g] g rostit din fundul gurii foarte sonor good leg [gud] [leg] gud leg ca g românesc foarte sonor
semi-explozive (semi-ocluzive)
[tʃ] t combinat cu ş ca în ci chair match [tʃɛə] [mætʃ] [] cieă meci ca în cuvântul "cinci"
[dʒ] [dʒa:] [dʒæm] d combinat cu j ca în gi românesc jar jam [dz] [dza:] [dzæm] gia(r) gem
nazale
[m] ca m românesc moon [mu:n] mun
[n] ca n românesc no [nou] nou
[ŋ] n ca în cuvântul "lângă", "pungă" finger long ['fiŋgə] [lɔŋ] fingă lon
laterale
[l] ca l românesc (cu limba mai retrasă) când consoana apare la sfârşitul cuvântului like [laik] laic
şuierătoare (fricative)
[f] ca f romînesc fine [fain] fain
[v] ca v românesc, dar mai sonor live [livî liv
[θ] consoană surdă, ca un s rostit cu limba între dinţi thick [θik] ssik
[ð] consoană foarte sonoră, pronunţată cu limba ţinuta între dinţi (ca un z foarte peltic) father ['fɑ:ðə] fadză (pronunţie foarte aproximativă)
[s] ca s românesc see [si:] sii
[z] ca z românesc foarte sonor nose zeal [nouz] [zi:l] nouz ziil
[ʃ] ca ş românesc sure [ʃuə] şuă
[ʒ] ca j românesc însă foarte sonor rouge [ru:ʒ] rujj
[r] se rosteşte ca r fără a atinge cerul gurii cu limba red [red] red
[h] ca h românesc pronunţat mai în fundul gâtului hear [hiə] hieă
semiconsoane (semivocale)
[w] u scurt cu buyele făcute pungă şi întredeschise well swim oner [wel] [swim] ['wʌnə] oael suim oană aproximativ ca o din "oare"
[j] i ca în cuvântul "ies" you new [ju:] [nju] [] iuu niu