Verbele neregulate în engleză de la A la C

Lista cu verbe neregulate de la A la C ale limbii engleze in tabelul următor:

Infinitiv Traducere Trecut simplu Participiu trecut Conjugare
arise a se ivi, a se ridica arose arisen Conjugare to arise
awake a se trezi awoke awoken Conjugare to awake
be a fi was been Conjugare to be
bear a purta bore boren Conjugare to bear
beat a bate beat beaten Conjugare to beat
become a deveni became become Conjugare to become
begin a începe began begun Conjugare to begin
bend a îndoi bent bent Conjugare to bend
beset a asedia, a împreşura beset beset Conjugare to beset
bet a paria bet/betted bet Conjugare to bet
bid a oferi bid bid Conjugare to bid
bind a lega bound bound Conjugare to bind
bite a muşca bit bitten Conjugare to bite
bleed a sângera bled bled Conjugare to bleed
blow a sufla blew blown Conjugare to blow
break a sparge broke broken Conjugare to break
breed a creşte bred bred Conjugare to breed
bring a aduce brought brought Conjugare to bring
broadcast a difuza broadcast broadcast Conjugare to broadcast
build a construi built built Conjugare to build
burn a arde burnt/burned burnt/burned Conjugare to burn
burst a exploda burst burst Conjugare to burst
buy a cumpara bought bought Conjugare to buy
cast a arunca cast cast Conjugare to cast
catch a prinde caught caught Conjugare to catch
choose a alege chose chosen Conjugare to choose
cling a se agăţa de clung clung Conjugare to cling
come a veni came come Conjugare to come
cost a costa cost cost Conjugare to cost
creep a se târî crept crept Conjugare to creep
cut a tăia cut cut Conjugare to cut