Verbele neregulate în engleză de la K la Q

Lista cu verbe neregulate de la K la Q ale limbii engleze in tabelul următor:

Infinitiv Traducere Trecut simplu Participiu trecut Conjugare
keep a păstra kept kept Conjugare to keep
kneel a îngenunchea knelt knelt Conjugare to kneel
know a şti, a cunoaşte knew known Conjugare to know
lay a culca laid laid Conjugare to lay
lead a conduce led led Conjugare to lead
lean a se rezema leant /leaned leant /leaned Conjugare to lean
leap a sări leapt /leaped leapt /leaped Conjugare to leap
learn a învăţa learnt /learned learnt /learned Conjugare to learn
leave a pleca left left Conjugare to leave
lend a împrumuta lent lent Conjugare to lend
let a lăsa let let Conjugare to let
lie a sta întins lay lain Conjugare to lie
light a aprinde lit /lighted lit /lighted Conjugare to light
lose a pierde lost lost Conjugare to lose
make a face made made Conjugare to make
mean a însemna meant meant Conjugare to mean
meet a întâlni met met Conjugare to meet
mow a cosi mowed mowed/mown Conjugare to mow
overcome a învinge, a întrece overcame overcome Conjugare to overcome
overdo a exagera overdid overdone Conjugare to overdo
overtake a depăşi overtook overtaken Conjugare to overtake
overthrow a distruge, a ruina, a doborî overthrew overthrown Conjugare to overthrow
pay a plăti paid paid Conjugare to pay
plead a pleda pleaded/plead pleaded/plead Conjugare to plead
prove a dovedi, a demonstra proved proved/proven Conjugare to prove
put a pune put put Conjugare to put
quit a renunţa quit quit Conjugare to quit