Verbele neregulate în engleză de la R la S

Verbele neregulate in engleza de la R la S

Lista cu verbe neregulate de la R la S ale limbii engleze in tabelul următor:

Infinitiv Traducere Trecut simplu Participiu trecut Conjugare
read a citi read read Conjugare to read
rid a elibera, a scapa rid rid Conjugare to rid
ride a călări rode ridden Conjugare to ride
ring a suna rang rung Conjugare to ring
rise a se ridica rose risen Conjugare to rise
run a fugi ran run Conjugare to run
saw a tăia cu ferăstrăul sawed sawn /sawed Conjugare to saw
say a spune said said Conjugare to say
see a vedea saw seen Conjugare to see
seek a căuta sought sought Conjugare to seek
sell a vinde sold sold Conjugare to sell
set a pune set set Conjugare to set
sew a coase sewed sewn/sewed Conjugare to sew
shake a scutura shook shaken Conjugare to shake
shear a tunde sheared sheared/shorn Conjugare to shear
shed a vărsa shed shed Conjugare to shed
shine a străluci shone shone Conjugare to shine
shoot a trage, a împuşca shot shot Conjugare to shoot
show a arata showed shown Conjugare to show
shrink a se micşora shrank shrunk Conjugare to shrink
shut a închide shut shut Conjugare to shut
sing a cânta sang sung Conjugare to sing
sink a se scufunda sank sunk Conjugare to sink
sit a se aşeza sat sat Conjugare to sit
slay a măcelări slew slayed /slain Conjugare to slay
sleep a dormi slept slept Conjugare to sleep
slide a aluneca slid slid Conjugare to slide
sling a arunca slung slung Conjugare to sling
slit a crăpa slit slit Conjugare to slit
smell a mirosi smelt /smelled smelt /smelled Conjugare to smell
smite a lovi smote smitten Conjugare to smite
sow a semăna sowed sown /sowed Conjugare to sow
speak a vorbi spoke spoken Conjugare to speak
speed a merge repede sped /speeded sped /speeded Conjugare to speed
spell a silabisi spelt /spelled spelt /spelled Conjugare to spell
spend a petrece, a cheltui spent spent Conjugare to spend
spill a vărsa spilt /spilled spilt /spilled Conjugare to spill
spin a învîrti, a roti spun spun Conjugare to spin
spit a scuipa spat spat Conjugare to spit
split a (se) sparge split split Conjugare to split
spoil a (se) strica spoilt /spoiled spoilt /spoiled Conjugare to spoil
spread a raspîndi, a împrăstia spread spread Conjugare to spread
spring a sări sprang sprung Conjugare to spring
stand a sta în picioare stood stood Conjugare to stand
steal a fura stole stolen Conjugare to steal
stick a lipi, a înfige stuck stuck Conjugare to stick
sting a înţepa stung stung Conjugare to sting
stink a puţi stank stunk Conjugare to stink
stride la paşi strode stridden Conjugare to stride
strike a lovi struck struck Conjugare to strike
strive a se strădui strove striven Conjugare to strive
swear a jura swore sworn Conjugare to swear
sweep a mătura swept swept Conjugare to sweep
swell a (se) umfla swelled swelled /swollen Conjugare to swell
swim a înota swam swum Conjugare to swim
swing a se legăna swung swung Conjugare to swing