Păsări în engleză

Blackbird mierlă
Canary canar
Crow cioară
Cuckoo cuc
Dove porumbel
Eagle vultur
Falcon şoim
Flamingo flamingo
Kingfisher pescăruş albastru
Lark ciocârlie
Magpie coţofană
Nightingale privighetoare
Ostrich struţ
Owl bufniţă
Parrot papagal
Partridge potârniche
Peacock păun
Penguin pinguin
Pheasant fazan
Pigeon porumbel
Raven corb
Robin măceleandru
Seagull pescăruş
Sparrow vrabie
Starling graur
Stork barză
Swallow rândunică
Swan lebădă
Tit piţigoi
Vulture vultur hoitar