Religie în engleză

Altar altar
Apostle apostol
Archbishop arhiepiscop
Atheism ateism
Baptism botez
Bible biblie
Bishop episcop
Cardinal cardinal
Cathedral catedrală
Cemetery cimitir
Chapel capelă
Charity caritate
Choir cor
Church biserică
Clergy cler
Confession mărturisire
Convent mănăstire
Cult cult
Deacon diacon
Demon demon
Disciple discipol
Faith credință
God Dumnezeu
Gospel evanghelie
Heaven cer
Hell iad
Mass liturghie
Miracle miracol
Monastery mănăstire
Monk călugăr
Mosque moschee
Nun călugăriță
Paradise paradis
Pastor pastor
Pilgrim pelerin
Pope papă
Prayer rugăciune
Priest preot
Procession procesiune
Prophet profet
Psalm psalm
Purgatory purgatoriu
Rabbi rabin
Sacrilege sacrilegiu
Saint sfânt
Sermon predică
Shrine altar
Sin păcat
Sinner păcătos
Soul suflet
Synagogue sinagogă
Temple templu
Temptation ispită
Vicar vicar
Worship cult
The Holy Spirit Duhul Sfânt